United States Patent

Firma prawnicza «Strateg» ma przyjemność poinformować, że Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) przyznał unikalność pakietów abonenckiej obsługi prawnej osób fizycznych, o czym świadczy Świadectwo rejestracji (TXu 1-980-466 z dnia 05.10.2015 roku).

Przypomnijmy, że dla wygody klientów firma prawnicza «STRATEG» w kwietniu 2015 roku opracowała i wdrożyła unikalny wachlarz usług prawnych, zaprojektowany specjalnie dla osób fizycznych, w oparciu o który wszyscy klienci mają możliwość wybrać i kupić optymalny pakiet abonencki „Standard”, „Premium” lub „VIP”, zaoszczędziwszy koszty w wysokości od 30 % do 35 %. Prawo do korzystania z usług prawnych dla każdego z wyżej wymienionych pakietów abonenckiej obsługi prawnej osób fizycznych nie jest ograniczone w czasie. Firma prawnicza «Strateg» gwarantuje, że kupując taki pakiet możecie Państwo skorzystać z niego w razie potrzeby w każdej chwili.

Unikalność pakietów abonenckiej obsługi prawnej osób fizycznych także była potwierdzona w październiku 2015 Świadectwem rejestracji prawa autorskiego „Abonencka obsługa prawna osób fizycznych” nr 61937 Państwowej Służby Własności Intelektualnej Ukrainy.

21/03/2016