Pohledávkové služby a vyřizování žalob a Činnost na základě smlouvy

Činnost na základě smlouvy

  • Vést jednání ohledně uzavření jakýchkoliv dohod;
  • Vypracování smluv (jak mezinárodních, tak i lokálních);
  • Vyjednávání s kontrahentem podmínek smlouvy a její podepsání;

Pohledávkové služby a vyřizování žalob

  • Správní soudy.
  • Obchodní soudy.