Roszczenia i pozwy sądowe i Poradnictwo w kwestiach podpisania umów

Poradnictwo w kwestiach podpisania umów

  • Negocjacje w sprawie zawarcia poszczególnych umów;
  • Przygotowanie umów (zarówno lokalnych i międzynarodowych);
  • Koordynacja i podpisanie warunków umowy z kontrahentem.

Roszczenia i pozwy sądowe

  • Sądy administracyjne
  • Sądy gospodarcze