Wsparcie prawne w bieżącej działalności gospodarczej

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Aby rozpocząć rejestrację sp. z o.o., należy okazać następujące dokumenty i informacje:

 • kopie paszportów (dowodów osobistych) oraz numerów identyfikacyjnych (PESEL) założycieli – osób fizycznych i urzędników (dyrektor, główny księgowy);
 •  uwierzytelnione kopie dokumentów założycielskich osoby prawnej;
 • w przypadku gdy wspólnikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dodatkowo należy okazać kopie świadectwa rejestracji państwowej (zaświadczenia o wpisie do Ewidencji działalności gospodarczej);
 • nazwę sp. z o.o.;
 • siedziba sp. z o.o.;
 • informacje o kapitale zakładowym (wielkość, udziały).

Założenie otwartej i zamkniętej spółki akcyjnej.

Aby rozpocząć rejestrację SA należy okazać następujące dokumenty:

 • kopie paszportów (dowodów osobistych) oraz numerów identyfikacyjnych (PESEL) założycieli oraz urzędników (dyrektor, główny księgowy).
 • kopie numerów identyfikacyjnych (PESEL) założycieli oraz urzędników.

Rejestracja prywatnych przedsiębiorców.

Aby rozpocząć rejestrację., należy okazać następujące dokumenty i informacje:

 • kopie paszportów (dowodów osobistych) oraz numerów identyfikacyjnych (PESEL) założycieli – osób fizycznych i urzędników (dyrektor, główny księgowy);
 • uwierzytelnione kopie dokumentów założycielskich osoby prawnej;
 • w przypadku gdy wspólnikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dodatkowo należy okazać kopie świadectwa rejestracji państwowej (zaświadczenia o wpisie do Ewidencji działalności gospodarczej);
 • nazwę sp. z o.o.;
 • siedzibę przedsiębiorstwa;
 • informacje o kapitale zakładowym (wielkość, podział na udziały).

Rejestracja przedsiębiorstw prywatnych i publicznych.

Dokumenty dla wprowadzenia zmian do statutu SA

W celu zatwierdzenia zmian do statutu wymagane są następujące dokumenty:

 • wypełniona karta rejestracyjna dla prowadzenia rejestracji dokumentów założeniowych osoby prawnej;
 • decyzja o wniesieniu zmian do statutu (potwierdza zasadność decyzji o zmianie statutu);
 • aktualny oryginał statutu (jeśli Statut zagubiony całkowicie lub częściowo, należy przedstawić ogłoszenie w prasie o zagubieniu dokumentu);
 • dwa egzemplarze zmian do Statutu (w formie załączników lub statut w nowej wersji);
 • dokument potwierdzający uiszczenie opłaty rejestracyjnej.
 • Rejestracja przedsiębiorstwa w Urzędzie wiz i rejestracji, otrzymanie zezwolenia na pracę dla obcokrajowców oraz uzyskanie pobytu czasowego.
 • Dokumenty wymagane do rejestracji przedsiębiorstwa w Urzędzie Wiz i rejestracji
 • podanie
 • po 3 zdjęcia osób, odpowiedzialnych za pracę obcokrajowców
 • uwierzytelniona kopia świadectwa rejestracji państwowej przedsiębiorstwa (zaświadczenia o wpisie do Ewidencji działalności gospodarczej) oraz statutu
 • kopia danych statystycznych opatrzona pieczątką firmy
 • oryginał zaświadczenia z banku o posiadanie konta bankowego
 • uwierzytelniona przez notariusza kopia Umowy najmu lokalu, w przypadku gdy lokal należy firmie – dokumenty stwierdzający prawo własności lokalu
 • dokumenty potwierdzające prawo własności lokalu
 • odpis postanowienia w sprawie mianowania osób odpowiedzialnych za odbiór legalizacje dokumentów partnerów zagranicznych – opatrzone pieczątką firmy
 • kopia paszportu dyrektora przedsiębiorstwa; w przypadku gdy kierownik jest obcokrajowca, dodatkowo kopia zezwolenia na pracę, opatrzona pieczątką firmy
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za usługi w Urzędzie Wiz i rejestracji.

Rejestracja znaków towarowych.

Aby rozpocząć rejestrację wymagane następujące dokumenty i informacje.

Dla osób prawnych:

 • kopia świadectwa rejestracji państwowej przedsiębiorstwa (zaświadczenie o wpisie do Ewidencji działalności gospodarczej);
 • zaświadczenie z urzędu statystycznego;
 • kopie paszportu (dowodu osobistego) oraz numeru identyfikacyjnego (PESEL) dyrektora firmy;
 • adres do korespondencji oraz numery kontaktowe;
 • znak towarowy w formie elektronicznej;
 • pełnomocnictwo do występowania w imieniu przedsiębiorstwa.

Dla osób fizycznych:

 • informacje paszportowe, numer identyfikacyjny (PESEL);
 • adres do korespondencji oraz numery kontaktowe;
 • znak towarowy w formie elektronicznej;
 • pełnomocnictwo do występowania w imieniu firmy uwierzytelnione przez notariusza.

Rejestracja układu zbiorowego.