Державна реєстрація та ліквідація суб’єктів господарювання.

Реєстрація товариств з обмеженою відповідальністю.
Для початку реєстрації ТОВ необхідно надати такі документи та інформацію:

 • інформацію про розмір і спосіб формування статутного капіталу.
 • копії паспорту та ідентифікаційного номеру засновників – фізичних осіб і посадових (директора, головного бухгалтера);
 • копії , завірені належним чином, засновницьких документів засновника-юридичної особи;
 • у випадку, якщо засновники – фізичні особи зареєстровані як приватні підприємці, додатково надається копія свідоцтва про державну реєстрацію;
 • інформацію про назву підприємства;
 • інформацію про місцезнаходження ТОВ;

Реєстрація приватних та публічних акціонерних товариств.
Для початку роботи необхідно надати такі документи:

 • копії паспорта та ідентифікаційного номеру засновників та посадових осіб  (директора, головного бухгалтера).
 • копії ідентифікаційних номерів засновників і посадових осіб.

Реєстрація приватних підприємців.
Для початку реєстрації ПП необхідно надати такі документи та інформацію:

 • копії паспорту та ідентифікаційного номеру власників(засновників) – фізичних осіб і посадових (директора, головного бухгалтера);
 • копії , завірені належним чином, засновницьких документів засновника – юридичної особи;
 • у випадку, якщо засновники – фізичні особи зареєстровані як приватні підприємці, додатково надається копія свідоцтва про державну реєстрацію;
 • інформацію про назву підприємства;
 • інформацію про місцезнаходження ПП;
 • інформацію про розмір і спосіб формування статутного капіталу.

Внесення змін до установчих    документів.
Документи для внесення змін до статуту ТОВ Для проведення реєстрації змін до статуту реєстратору подають такі документи:

 • заповнену реєстраційну картку на проведення реєстрації до установчих документів юр. особи;
 • рішення про внесення змін до статуту (він підтверджує правомочність прийняття рішення про зміну статуту);
 • оригінал статуту в його редакції на момент звернення (якщо статут загублений повністю або в частині, то пред’являють оголошення про це в ЗМІ);
 • два примірники змін до статуту (у вигляді додатків або статуту в новій редакції); документ про сплату реєстраційного збору

Реєстрація компаній в ВВІР, отримання дозволів на роботу для іноземних громадян та отримання сертифікатів на тимчасове проживання».
Перелік необхідних документів для реєстрації підприємства в ВВІРі :

 • Заява від підприємства
 • 3 екземпляри карток з фотографіями осіб відповідальних за роботу з іноземцями
 • Нотаріальна копія свідоцтва про держреєстрацію підприємства та статуту
 • Завірена печаткою підприємства копія статистики
 • Оригінал довідки з банку про наявність рахунку у підприємства
 • Нотаріально завірена копія договору оренди приміщення під офіс , якщо приміщення належить підприємству – нотаріальна копія документів підтверджуючих право власності на приміщення
 • Копія наказу про призначення осіб відповідальних за прийом і оформлення документів іноземним партнерам – завірена печаткою підприємства
 • Копія паспорта керівника підприємства , якщо керівник іноземний громадянин – то додатково копія дозволу на працевлаштування , завірена печаткою підприємства Квитанція про сплату послуг ВВІР і держмито.

Реєстрація торгових марок.
Для початку реєстрації необхідні документи та інформація.

Для юридичних осіб:

 • копія свідоцтва про державну реєстрацію;
 • довідка з органів статистики;
 • копія паспорта та податкового номера керівника;
 • адреса для листування та контактні телефони;
 • зображення торгового знака в електронному вигляді;
 • довіреність від підприємства.

Для фізичних осіб:

 • паспортні дані, ідентифікаційний номер;
 • адреса для листування та контактні телефони;
 • зображення знака в електронному вигляді;
 • нотаріально завірену довіреність.

Реєстрація колективного договору.