Господарське, адміністративне, трудове, сімейне та спадкове право.

Розірвання шлюбу Стягнення аліментів Підготовка трудового договору Поновлення працівника на роботі

Господарське право

Нерідко між підприємцями у  процесі здійснення господарської діяльності виникають спори щодо неналежного виконання зобов’язань, виникнення заборгованості, затримки термінів поставки, порушення умов договорів, тощо.

Як правило, такі спори виникають внаслідок неналежного правового супроводу діяльності підприємця. Для належного ведення підприємницької діяльності необхідні знання чинного законодавства України.

Юридична компанія «Стратег» надає наступні юридичні послуги у сфері господарського права:

написання претензій, скарг, листів;

допомога у досудовому врегулюванні спору;

представництво інтересів в органах державної влади та місцевого самоврядування;

представництво інтересів у судах всіх інстанцій;

підготовка документів, необхідних у судовому процесі;

робота з виконавчою службою;

визнання договорів недійсними/дійсними;

повернення банківських вкладів;

стягнення заборгованості за договірними зобов’язаннями.

Адміністративне право

У процесі здійснення господарської діяльності кожен суб`єкт господарювання у тій чи іншій мірі співпрацює з органами державної влади і місцевого самоврядування.

З практики відомо, що конфліктні ситуації між  суб’єктами господарювання та органами державної влади і місцевого самоврядування виникають досить часто.

Юридична компанія «Стратег» надає наступні юридичні послуги у сфері адміністративного права:

представництво інтересів клієнта у правовідносинах із органами державної влади та місцевого самоврядування;

оскарження рішень, дій або бездіяльності органів державної влади і місцевого самоврядування;

захист інтересів клієнта в органах державної влади та судах;

Трудове право

Трудові відносини між працівниками та роботодавцями регулює трудове право. Трудове право – це галузь права, норми якого регулюють трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.

Юридична компанія «Стратег» надає наступні юридичні послуги у сфері трудового права:

підготовка проектів трудових договорів та контрактів;

підготовка проектів колективних трудових договорів;

представництво інтересів клієнта при вирішенні індивідуальних та колективних трудових спорів;

підготовка внутрішніх наказів, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій;

консультації з питань трудового права;

стягнення заборгованості по заробітній платі;

поновлення працівника на роботі.

Сімейне право

Вирішення сімейних та спадкових спорів має особистий характер, тому, як правило, супроводжуються масою емоцій та переживань.

З практики відомо, що сімейне та спадкове право найбільш делікатні галузі права. Важливим є не тільки вирішення конфліктної ситуації, а й дотримання моральних та етичних правил.

Юридична компанія «Стратег» гарантує конфіденційність інформації,отриманої під час вирішення сімейних чи спадкових спорів.

Юридична компанія «Стратег» надає наступні юридичні послуги у сфері сімейного та спадкового права:

консультації з питань сімейного та спадкового права;

підготовка шлюбного контракту;

розірвання шлюбу;

поділ спільного майна;

стягнення аліментів;

позбавлення та обмеження батьківських прав;

відновлення батьківських прав;

інші питання в сфері реалізації норм сімейного права;

юридична допомога в оформленні спадщини;

визнання прав на спадщину;

 оскарження заповітів, визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину;

правовий супровід при вирішенні спадкових спорів.