Nowe kontakty partnerskie

Dynamicznie rosnące zainteresowanie handlem, oraz nawiązanie kontaktów partnerskich między Polską a Ukrainą, powodują konieczność rozwoju współpracy gospodarczej między polskimi i ukraińskimi przedsiębiorcami. Biorąc pod uwagę rosnący rozwój stosunków polsko-ukraińskich w 1992 roku została założona Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza – organizacja samorządu gospodarczego, zrzeszająca polskie i ukraińskie podmioty gospodarcze, które są zainteresowane współpracą, a także działalnością produkcyjną i naukowo-techniczną. Głównym celem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej jest zbieżność interesów polskich i ukraińskich przedsiębiorców, tworzenie wizerunku Polski i Ukrainy jako poważnych partnerów gospodarczych Europy Środkowej.

Z radością informujemy, że dynamicznie rozwijając i wzmacniając kontakty partnerskie na poziomie międzynarodowym oraz opracowując strategię współpracy z polskimi podmiotami gospodarczymi i pragnąc wzmocnić swoje pozycje na tym rynku  22 grudnia 2015 roku firma prawnicza «Strateg» została członkiem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

23/03/2016