Rozhovor s Olegem Nalivaiko, právník, ředitel britské „Stratég“

21I nadále seznámuje čtenářskou obec s význačnými osobnostmi ukrajinského establishmentu. Tentokrát hovořili jsme s Olehem Nalyvajkem, majitelem právnické firmy STRATÉG. Ačkoli nebylo možné okamžitě uspořádat interview (vzhledem k časové tísni pana Oleha, mluvili jsme v autě, dokud byla svobodná chvíle mezi soudním jednáním a obchodními setkáními), rozhovor byl smysluplný.

Povězte nám, prosím, o hlavních směrech Vaší činnosti? Jaké služby Vaše společnosti dnes nejvíce poptávají?

Klíčové oblasti, kterým se věnujeme a specializujeme se je administrativní, ekonomické, rodinné a dědické právo. Nezabývám se trestními případy principiálně a taky všem, co je spojeno s trestnými činy. Věnuji pozornost mezinárodním kontaktům. Celý čas pracuji na rozšiřování spolupráce s evropskými zeměmi, mám partnery ve Spojených arabských emirátech a Hongkongu. V této souvislosti hodně času se věnuje členství v obchodních komorách. Jsme v Americké, Německé a Polské Obchodních komorách a jsme jedinou právnickou firmou na Ukrajině, která je oficiálním partnerem České obchodní komory.

Jaká je vaše mise?

Obhajovat slušné lidi, poskytovat jim klid ve všech věcech. Chceme aby obchod našich zákazníků byl v bezpečí a oni se cítili pohodlně. Jsem velmi potěšen, že obdržel patent v USA na ochranu autorských práv ohledně předplatitelských právních služeb pro fyzické osoby. Jsou pouze tři typy balíčků: „Standard“, „Premium“ a „VIP“. Právo použít právních služeb pro každý z výše uvedených balíčků není časově omezeno. V závislosti na zvoleném balíčku, zákazník obdrží úspory ve výši 30-35%. To byl zajímavý nápad, jehož cílem  bylo odlišit nás něčím od velké skupiny právních firem, najít své místo a mít něco vlastního. V průběhu času jsem zpozoroval, že tento přístup má smysl a že po tomuto produktu je poptávka. Naše balíčky využívají tři klienti ze seznamu Forbes, což poukazuje na to, že tento program je komfortní. Následně Stratég zajišťuje, že klient obdrží služby, za které on zaplatil, jakmile bude mít v tom potřebu. Prohlašujeme, že jsme principiální společnost  a že nikdy nebereme v úvahu možnost zapojit se do věci proti té společnosti,  která někdy byla klientem Stratéga.

Má vaše společnost slogan? Jinak řečeno, princip, kterého se dodržujete ve své právní činnosti?

Náš slogan je: Profesionální ochrana vašich zájmů.

Věnuji hodně času tomu, aby se neustále zvýšovala kvalifikace mých právníků a advokátů. Oni každoročně se účastní 10 odborných seminářů. Je to příležitost poznat něco nového, a to je pro nás velmi důležité. Kromě toho, z mé iniciativy poskytujeme bezplatné poradenství, které se provádí stejně kvalitně, jako by za ně bylo zaplaceno. Můžeme říci, že je to sociální složkou naší společnosti. Poskytujeme bezplatnou a neustálou pomoc internátní škole pro neslyšící č.6, Státní škole jména Makarenko č.47, Podolské veřejné organizaci pro potřebné. S ohledem na zvýšení právní gramotnosti společnosti, jsem inicioval vytvoření mobilní aplikace, kterou lze stáhnout na рlaymarket a аррstoге. Navíc, aplikace umožňuje nejen získat právní radu, ale také na internetových stránkách se nachází asi 20 šablonů nejčastějších smluv: dlužní úpis, smlouvy o pronájmu, pracovní smlouvy, manželská smlouva. Vše je zdarma.

Kolik zákazníků dostalo od vás právní pomoc v minulém roce? Jak mnoho případů měly pozitivní výsledek?

Firma Stratég poskytla právní pomoc 151 jednotlivcům: Ukrajincům a také cizím občanům. Pokud řící o právnických osobách, tak to bude 53 subjekty. Během posledních dvou let vyhráli jsme 38 případů. Mezi klienty, kteří dovolili sdělit informace – Vinnycká průmyslová skupina, Pojišťovna „Megapolis“ proti národní komisi o provádění státní regulace na trhu finančních služeb.

Jak se změnily požadavky vašich zákazníků za poslední rok?

Důvěrnost v nejvyšší možné míře a přání dostat co nejdříve dokonalý právní servis.

Řekněte nám trochu o strategii společnosti v příštích třech letech.

Jelikož naší společnosti je již asi osm let, po třech letech vidím ji mezi první 20 nejlepších advokátních kanceláří v Ukrajině. Věřím ve svůj vlastní potenciál, ve svůj tým, vidím že tým má svou profesi opravdu rád. Je mi s nimi snadno,  protože mám nejlepší odborníky. Každý, kdo pracuje u mě,  má červený diplom.

Jak jste začal tvořit svůj tým?

První člověk, který mě podporoval, byla má manželka, s ní jsme vytvořili náš tým. Převážně, vybírali odborníky podle  doporučení. Nabízel jsem jim nejvýhodnější podmínky, mí kolegové dávají přednost zkušenostem a dovednostem, finanční složka  ustupuje do pozadí. Pro mě vždy bylo důležité, aby pracovník měl rád svou práci a chtěl se rozvíjet a zlepšovat.

22

Říkal jste, že vidíte svou společnost v první dvacítce. Na které společnosti v tomto případě se zaměřujete?

Právní podnikání je oblast služeb, a, jak jsem už řekl, všechny případy nelze vyhrát. A máme jinou věc, u právnických firem, které zaujímají dnes pozice v nejvyšší dvacítce, zítra může být něco v nepořádku: může to být lidský faktor, mohou ztratit právníka nebo tak něco se nezdaří, u klienta může se změnit vedení, správce, a on se rozhodne vybrat jinou advokátní kancelář. Jasně, že existuje konkurence, emocionální složka výběru partnera. Nyní je důležité rozpoznat ty společnosti, které budou s námi v jedné řadě po třech letech nebo pět let. Svět se nyní dosahuje pokroku s postupným vývojem Internetu a zlepšením technologií. Některá průmyslová odvětví se dostává k úpadku, jiná mají dynamický růst. Tady je důležité stanovit priority a mít jistotu, že za pět let tyto priority budou  přesně stejné.

Povězte nám o inovativních online službách, které poskytujete. Jaký je poměr mezi pomocí vašich zaměstnanců klientům a možná servisem?

Pro majitele našich balíčků zahájili jsme využití internetové aplikace Osobní kabinet. V osobním kabinetu ten může vidět jaké služby použil, kdy to bylo a kdo byl právníkem. V blízké době k dispozici zákazníkům bude informace o tom, v jaké fázi je případ, s možností upravit dokument, dělat k němu připomínky. To je užitečné, například, když člověk  se nachází v zahraničí nebo nemá čas na telefonní hovory.

Jaké služby poskytujete právnickým osobám?

Balíčky pro právnické osoby jsou ruzné: od standardního až do elitních. Na základě hlavních oblastí, kterými se zabýváme,- správní, hospodářské, občanské, rodinné, dědické právo, – Klient může zvolit nejvhodnější pro sebe balíček.

Jak pracujete se svými pravidelnými zákazníky? Máte nějaký věrnostní program pro stálé zákazníky?

Pro stálé zákazníky jsou dodatečné slevy nebo zvýšení slev. Když vidíme, že v rámci balíčku klient potřebuje více hodin, můžeme pro něj neměnitcenu celého balíčku.

23

Vaši zákazníci jsou obvykle první osoby společnosti nebo na Vás se obrácejí také právní oddělení?

V podstatě se jedná o top management a majitelé. Chápu, že interní právníci vždy mají strach ze ztráty zaměstnání v případě, že vedoucí nebo šéf firmy zaujme vnější společnost pro právní podporu. Ale to není možné, aby jeden nebo dva zaměstnanci zvladli vést velké firmy po celé specifice jejích činnosti. To není dobrá praxe, která může poskytnout zastupování zájmů v plné výši. Nemůže jeden právník jezdit k soudům po celé republice. To není efektivní. Pokud prodáváte zboží nebo poskytujete služby, potřebujete se v práci soustředit na to, abyste měli více zákazníků. Pokud majitel, řekněme například, začne jezdit metrem, aby mohl kupovat papírové ručníky za účelem úspory…. Ano, on zachrání centy, ale ztratí pokrok v globálních záležitostech. Každý musí dělat svou práci, jen poté v naší zemi u vlády budou ti, kteří chápou a vědí, co se má dělat, a nejen přesvědčovat elektorát a využívat síly slov. To je problém našeho státu – nedostatek profesionality vlády.

Existuje celá řada právních firem, které při práci s tím nebo jiným klientem praktikují vypracování závěrečných zpráv o vykonané práci. Nemáte podobné zkušenosti?

V naší společnosti v tomto okamžiku před provedením jakékoli dohody s klientem se podepísuje dohoda o důvěrnosti. Bez souhlasu klienta nemůžeme poskytnout žádnou informaci ve veřejné oblasti. Klienti odůvodňují to zpravidla tím, že nechtějí šířit, kdo je zastupuje, a my zase aby jsme měli pochopení o stylu jejich chování v procesech. Momentálně žádné vypracování zpráv není,  ale přijdeme k tomu. Když bude klient souhlasit, budeme to realizovat, pro nás to bude nejlepší reklama.

24

Kolik právnických osob jsou v portfoliu společnosti Stratég?

Nemám snahu o zisk co největšího množství klientů. Možná desítky, ale je třeba spočítat. Nejhorší, co se může stát, to je situace, kdy vyjádříte ochotu provést velký rozsáhlý proces, a nebudete schopen to zvládnout. Je moc obtížné získat dobrou pověst a je velmi snadné tuto pověst ztratit. Získává se v průběhu let, a může dojít ke ztrátě za15 minut.

Jak se Vám daří efektivně řídit podnik?

Vzhledem k časové tísni některé otázky rychle řeším cestou, což šetří čas zákazníka a umožní efektivně spravovat své podnikání.

Na základě osobních zkušeností popište, prosím, trh právních služeb na Ukrajině.

Nazval bych ho „různorodý“. Na trhu jsou mnoho právních firem, ale většina z nich neposkytuje požadovaný zákaznický servis. Vysoká konkurence nutí právnické firmy k tomu, aby za každou cenu udržet zákazníka a dostat věc, a to navzdory skutečnosti, že klient nemá jasnou představu o konečné ceně poskytnutí právních služeb aby bylo dosaženo požadovaného výsledku v požadovaném čase.

Co se Vám nelíbí v činnosti spolupracovníků, nebo existují nějaké momenty, které pro Vás jsou nepřijatelné? Obrazně řečeno, mentalita nebo jakékoliv ekonomické podmínky. Jistě se stávají někdy věci, které Vám jako majiteli se nelíbí. Co to může být? Jaký to má vliv na výkonnost vašich služeb?

Netoleruji nezodpovědnost a nedostatek systémového přístupu k řešení problémů. Já respektuji těch právníků, kteřích nazývám „systémové“. Oni organizují proces zodpovědně, rozumně, pochopitelně, bez přerušení. Situace bývají různé – subjektivní a objektivní, a to je lidský faktor, ale systematický přístup pomáhá vyřešit jakoukoli situaci. V každém podnikání, pokud chcete, aby ono bylo úspěšné, jednoznačně základním je systematický přístup a kontrola všech procesů.

Co si myslíte o našem justičním systému? Jakým byste ho chtěl vidět?

Stále věřím, že reforma se stane, a dostaneme soudní systém, v němž se rozhoduje v souladu se zákonem. Je jasné, že nejprve soudci by měli dostávat důstojnou mzdu. Ten plat, který oni mají dnes, provokuje jich, a pokušení je příliš velké. Především, soudci musí mít odpovídající platy a teprve poté bude možné kontrolovat jejich příjmy a výdaje.

Je nějaká právnická firma,  kterou považujete za prestižní, možná i mezi západních zemí, úrovně které byste chtěli  dosáhnout?

Existují společnosti, které mají miliardy dolarů do výnosů, i když jejich zástupci přicházejí, říkají: «Když jsem nastoupil do této společnosti, ona měla ne příliš velké příjmy, asi 120 milionů dolarů ročně». Společnost má 700 právníků po celém světě, jejich příjem je více než miliard. Jaká je jejich práce? Bych to pochopitelně označil vyšší ligou jurisprudence. Řeč jde o mezistátních konfliktech. Například, ochrana zájmů Ukrajiny v případech vůči Rusku. Komunikace právnickou společností se provádí na úrovni nejvyšších představitelů. Já to považuji za vyšší ligu, protože alespoň Ministr spravedlnosti, předseda vlády a prezident chtějí naslouchat vás, a můžete tak vyjádřit jim vlastní pozici.

Čestně platíte daně, nebo, řekněme, jsou slabá místa, která je možné obejít?

Ne, v tomto případě je to náš principiální postoj a to vyhovuje všem klientům. Chceme jezdit na dobrých silnicích? Všechny platby bezhotovostní. Nedokážeme vybudovat demokratický stát, pokud pořád budeme se vyhýbat odpovědnosti. Jsem překvapen tou záviděníhodnou pravidelností, s kterou u nás se změňují daňové zákony, vykazování – to je normálně. Nač znovu vynalézat kolo? Podívejte se na nejlepší daňové systémy světa, převeďte je tady a nemusí si nic vymyslet. Kdysi to bylo provedeno v Singapuru. Potřebujeme, aby malý a střední obchod měl možnost se rozvíjet. Potřebují nejvíce efektivní sazby a určité daňové prázdniny, aby se chtělo podnikat. Zde hraje důležitou roli náš finanční a bankovní systém. Stát by měl přidělovat finanční prostředky prostřednictvím státních bank pro začátek tohoto obchodu s preferenčními sazbami. Je zřejmé, že stát nikdy nebyl, není a nebude efektivním vlastníkem. Musíme skutečně minimalizovat daně k tomu, aby obchod měl možnost se rozvíjet a ne utrácet třetinu svého času na administrativní činnost a placení daní.

25Co Vás inspiruje?

Úspěch.

Pro Vás úspěch znamená nejúspěšnější výsledek případu?

Spokojený zákazník. Nelze vyhrát všechny soudní procesy. Nikdo to nedokáže. Neboť vždy existuje riziko náhlé změny okolností, ale pokud poskytujete kvalitní služby, tak už máte úspěch. Mnozí se domnívají, že právní organizace je určena pouze pro právnické osoby. To není správně! Nebojte se nákladů „daleko nad rámec“ na právní služby. Naopak, naše včasná práce  zbaví vás mnohem větších ztrát a zklamání v budoucnosti. A my budeme  se starat o to, aby všechno předem připravit pro vás.

Oleh Nalyvajko se narodil 6. prosince 1976 v rodině lékařů v Ivano-Frankivsku. Rodiče Oleha celý život léčili lidi, takže pomáhat lidem je rodinnou tradici Nalyvajků. Oleh stejně jako rodiče chtěl se věnovat medicíně. Nicméně, ukončení školy bylo v obtížných letech: hospodářská krize, zhroucení Sovětského svazu, lékaři a učitelé nedostávali mzdu několik měsíců. Právě v této době mladý Oleh Nalyvajko svým způsobem, ale pokračoval dobrou rodinnou tradici: vstoupil na právnickou fakultu Kyjevské národní Vysoké školy ekonomické, protože právníci jako lékaři vždy jsou jako zachránci, i v těch nejtěžších situacích. Již v pátém ročníku Oleh se rozhodl najít si práci, aby, za prvé, ne sedět na krku rodičů, a za druhé, začít dělat svou vlastní cestu v životě. V roce 1997 vysokoškolák Nalyvajko se zapsal do Národní agentury pro obnovu a rozvoj Ukrajiny, posléze šel do práce na Ministerstvo hospodářství Ukrajiny. Krok za krokem Oleh Nalyvajko prošel všemi strukturami státní služby av roce 2001 se stal nejmladším vedoucím na Ministerstvu hospodářství, zabírající post zástupce vedoucího odboru.

 

Plnou verzi rozhovoru naleznete na webové stránce www.companion.ua Companion online